Naar de inhoud

In heel wat Vlaamse gemeentes vind je een ‘praattafel’: een plek waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen. Vaak sluiten hier taalleerders met verschillende niveaus Nederlands aan. Wij verzamelden enkele aandachtspunten om aan de slag te gaan.

Download de fiche werken met niveauverschillen

Tijdens het Inspiratieparcours Nederlands oefenen (oktober 2018) was er een workshop over de mogelijke niveauverschillen in het Nederlands van de deelnemers van deze praattafels.

Hieronder vind je de uitgebreide checklijst met tips om aan de slag te gaan.

Download de checklijst werken met niveauverschillen