Naar de inhoud

Verantwoordelijkheid

Deze website is een realisatie van verschillende Vlaamse organisaties. Het Agentschap Integratie en Inburgering staat in voor het beheer. Je kan ons contacteren via nederlandsoefenen@integratie-inburgering.be.

Algemeen karakter van de informatie

De informatie die we op deze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden we je enkel ter informatie aan. Wij beheren die andere websites meestal niet en kunnen dus geen garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kan je geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Het Agentschap Integratie en Inburgering en de partners binnen dit websiteproject zijn niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst.

Ten slotte zijn het Agentschap Integratie en Inburgering en de partners binnen dit websiteproject niet aansprakelijk voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron (website oefenkansen.be + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

De auteurs van deze website behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Toegankelijkheid

We streven ernaar deze website voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Ondervind je toch een technisch of praktisch probleem, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via nederlandsoefenen@integratie-inburgering.be.