Naar de inhoud

Vzw ‘de Rand’ geeft een vertaalwoordenboekje voor anderstalige nieuwkomers uit, onder de naam Jouw vragen ondertiteld.

Een anderstalige die in de Rand komt wonen, kent vaak nog geen Nederlands en heeft het dus niet altijd even makkelijk. Het boekje is een ‘ondertiteling’ bij een eerste contact met de gemeente én een aansporing om Nederlands te leren. Het bevat vragen en zinnen die de anderstalige moeten helpen om basisinformatie te vragen aan het loket. De woordenschat is vertaald naar het Frans, Duits en Engels.

Tegelijkertijd kan het boekje voor de loketbedienden een hulpmiddel zijn in hun communicatie met anderstalige inwoners die nieuw zijn in de gemeente.

Ook organisaties en diensten buiten de Rand kunnen het boekje bestellen.

Meer informatie en/of het boekje bestellen op de website van vzw 'de Rand'