Naar de inhoud

Deze toolkit geeft inspiratie, praktische tips en ondersteuning aan basisscholen en secundaire scholen die een oefenkans Nederlands willen opstarten voor ouders. In een oefenkans Nederlands creëer je zoveel mogelijk spreekkansen zodat de deelnemers de kans krijgen om het Nederlands actief te oefenen.

De toolkit heeft vier onderdelen:

  • 7 sleutels om je oefenkans op een participatieve en stapsgewijze manier vorm te geven;
  • een kijkwijzer die je als praktisch reflectie-instrument kan inzetten om gespreksbegeleiders te inspireren en te informeren, zowel voor als na de oefenkans Nederlands;
  • voorbeelden van praatprikkels en werkvormen die je in een conversatieactiviteit kan inzetten om de groep te activeren of een thema in te leiden;
  • inspirerende methodieken en werkvormen die je in je conversatieactiviteit kunt gebruiken.

Het project Conversatie op school: ouders betrekken en versterken ontwikkelde de toolkit. Dat project liep bij Onderwijscentrum Gent (Stad Gent) van 2017 tot 2019, met de steun van het Agentschap Integratie en Inburgering en Amal Gent. De toolkit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de enthousiaste deelname van tal van Gentse scholen, ankerfiguren, brugfiguren en vrijwilligers. Ook de lerarenopleiding NT2 van pcvo Het Perspectief was een gewaardeerde partner in dit project.

Download de toolkit op de website meertaligheid.be

Je vindt er ook de bijlagen: voorbeelden van methodieken en werkvormen die bij de toolkit horen.