Naar de inhoud

Maak je een wervingstekst, flyer of affiche voor je oefenkans? Schrijf je een infobrief of een ander document voor je anderstalige gesprekspartner?

Een doeltreffende tekst schrijf je het best in duidelijke taal.

Gebruik deze tips om jouw teksten op maat van je anderstalige lezer op te stellen:

Denk na over wie je lezers zijn

Welke informatie hebben zij nodig? Hoeveel Nederlands begrijpen ze al? Houd rekening met hun leefwereld, taalniveau, opleidingsniveau, voorkennis over het thema.

Houd het simpel en gebruik korte zinnen

Vermijd typische schrijftaal of ouderwetse woorden en zinsconstructies (bijvoorbeeld woonachtig, werkzaam, bekomen, gelieve te …).

Vermijd bijzinnen of omslachtige formuleringen en gebruik niet te veel hulpwerkwoorden. Je hoeft niet alle informatie in één zin te steken.

Schrijf actieve zinnen en spreek de lezer rechtstreeks aan

Vermijd de passieve vorm (schrijf geen zinnen met ‘worden’).

Zorg voor een duidelijke, logische structuur

Begin met het belangrijkste. Je lezer wil snel de relevante informatie vinden. Structureer je tekst met de kopjes wie-wat-waar-wanneer-hoe.

Laat ook voldoende ‘lege’ ruimte tussen jouw stukken tekst en zorg zo voor ‘rustpunten’.

Verduidelijk je tekst met pictogrammen, foto’s of illustraties

Let op: enkel pictogrammen gebruiken is niet genoeg om je communicatie verstaanbaar te maken. Maak van je tekst dus geen complexe rebus. De pictogrammen vervangen je tekst niet, maar ondersteunen hem visueel.

Pictogrammen werken het best als hun betekenis niet dubbelzinnig is en ze over concrete zaken gaan: datum, tijd, plaats of een voorwerp.

Wil je meer weten over het gebruik van duidelijke taal?

Bezoek de websites van de vijf partners:

Info duidelijke taal van Atlas in Antwerpen

Info duidelijke taal van het Huis van het Nederlands Brussel

Info helder schrijven van Amal in Gent.

Info duidelijke taal van vzw 'de Rand' in de Vlaamse Rand

Vorming duidelijke taal van het Agentschap Integratie en Inburgering