Naar de inhoud

De pictogrammendatabank helpt je met afbeeldingen over allerlei thema’s.

Als je pictogrammen gebruikt, is je boodschap vaak makkelijker te begrijpen. Maar enkel pictogrammen gebruiken is niet genoeg om je communicatie verstaanbaar te maken. De pictogrammen vervangen de taal niet, ze zijn een visuele ondersteuning. Je stelt je teksten het best op in zo duidelijk mogelijke taal.

Je kan de pictogrammen ook gebruiken om oefeningen te maken voor de lessen Nederlands, er posters van te maken voor in de klas, gesprekken te starten in een conversatietafel etc. Je mag ze dus alleen gebruiken in het kader van acties die een rechtstreekse link met Nederlands leren en oefenen hebben.

Op pictogrammendatabank.be vind je onder ‘copyright’ alle gebruiksvoorwaarden.

Meer informatie vind je op de website van vzw 'de Rand'