Naar de inhoud

De Stad Kortrijk ontwikkelde naar aanleiding van het project Anderstaligen aan zet een leidraad voor vrijwilligers.

Het project Anderstaligen aan zet beperkt de rol van de anderstalige niet tot deelnemer van de praattafel. Hij/Zij kan ook een expert zijn aan de praattafel. Deze leidraad omschrijft die rol duidelijk.

Je vindt er ook een reflectiedocument dat de begeleider en deelnemer van de praattafel kan invullen. Zo krijg je meer zicht op je eigen aandeel in het gesprek. Dat kan je helpen om de kwaliteit van de oefenkans te verhogen.