Naar de inhoud

Het voordeel van Nederlands te oefenen binnen een sportactiviteit, is dat het een heel authentieke situatie is. En sport leent zich daar heel goed toe, omdat het heel concreet is. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.

Ook voor jouw organisatie is het een meerwaarde om in te zetten op taal oefenen binnen de sportactiviteiten.

  • De deelnemers voelen zich meer betrokken en zijn actiever.
  • Je les verloopt vlotter omdat de deelnemers de instructies beter begrijpen.
  • De sfeer binnen de groep verbetert en de deelnemers voelen zich meer op hun gemak.
  • Je staat als lesgever meer stil bij je manier van lesgeven, wat de kwaliteit ten goede komt.
  • Je trekt nieuwe deelnemers aan.

Taalrijk sportles geven is geen taalles, wel een sportles met extra aandacht voor warm onthaal, klare taal en interactie. De nadruk ligt op het creëren van een oefenkans, niet op het aanbrengen van nieuwe woorden.

Wat kan je als lesgever doen om van je sportactiviteit een taaloefenkans te maken?

Gebruik de kijkwijzer.

Ontdek 4 tips om Nederlands te oefenen tijdens een sportactiviteit.

Bekijk zeker ook de video’s en het draaiboek van Sporting A ter inspiratie.