Naar de inhoud

Wil je ouderwerking graag inzetten op meer ouderbetrokkenheid? Wil je beter communiceren met anderstalige ouders? Dan is de map ‘OEFENKANS Nederlands voor en door ouders’ iets voor jou.

De map bevat 26 methodieken met bijhorend materiaal die ouders en scholen kunnen inzetten tijdens activiteiten met alle ouders. Dankzij elf pilootscholen is het instrument uitgebreid getest en bijgestuurd waar nodig. Nu kunnen alle scholen en ouderwerkingen in Vlaanderen ermee aan de slag.

De map is een gezamenlijke realisatie van de drie ouderkoepels (GO! ouders, KOOGO en VCOV) met de steun van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Download de inspiratiemap ‘OEFENKANS Nederlands voor en door ouders’ *

* Best eerst ‘opslaan als’ en dan lokaal openen om te garanderen dat de links in het document werken.

Meer info via de ouderkoepels