Naar de inhoud

Op www.boestjesportclub.be vinden sportclubs en andere sportpartners informatie over omgaan met Nederlands en andere talen in de club.

Bestuurders, trainers en jeugdcoördinatoren zien in de toolkit filmpjes, getuigenissen, achtergrondinformatie, uitgewerkte voorbeelden, tips en inspiratie. Ze kunnen ermee werken in hun club of vinden er inspiratie.

De toolkit is in evolutie. We ontwikkelen regelmatig nieuwe documenten.

Meer informatie op de website van vzw 'de Rand'