Naar de inhoud

In Waregem bestaan er al langer praatgroepen Nederlands voor anderstaligen. Die praatgroepen zijn interessant voor deelnemers met een basisniveau Nederlands. Bij een praattafel staan taal en conversatie centraal. Voor nieuwkomers die weinig Nederlands kennen, zijn lange gesprekken moeilijk. Bij een doe-activiteit heb je dat minder nodig. Wat er gedaan wordt, kan je meteen linken aan nieuwe woorden.

“De deelnemers moeten zich niet op voorhand inschrijven en bovendien is de deelname gratis. Om te blijven ingaan op de noden en wensen van de deelnemers, volgt er op elke activiteit een kort feedbackmoment. De deelnemers geven zelf aan dat ze bijvoorbeeld EHBO, sport, een taalbingo in het rusthuis of een picknick in het park willen doen”, vertellen Isabelle Demeyere en Tine Vanwijnsberghe van stad Waregem.

Lees het artikel over Taalactief in Waregem

Tips om zelf doe-oefenkansen te organiseren