Naar de inhoud

In het tweejarige project BONGO! Brussel bood GO! Scholengroep Brussel met een aantal artistiek-culturele organisaties een waaier aan activiteiten aan om Brusselse jongeren van 16 tot 25 jaar de Nederlandse taal ongedwongen, laagdrempelig en stimulerend in een veilige context te laten oefenen.

Daarnaast liet het deze doelgroep ‘proeven’ van Brussel door een quizcircuit in onze scholen en cultureel-artistieke workshops, in samenwerking met lokale partners, om hun integratie te bevorderen. Het gebeurde met de steun van het Agentschap voor Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands.

Draaiboek Quizcircuit

Geheugensteuntje artistieke workshops oefenkansen Nederlands