Naar de inhoud

Omgaan met meertaligheid in het jeugdwerk

Zijn er in je jeugdbeweging, speelplein, IBO of ander vrijetijdsinitiatief kinderen die weinig of geen Nederlands spreken? Wil je weten of je intuïtieve aanpak een goede aanpak is? Ben je op zoek naar tips over hoe je kan werken aan taalstimulering en hoe je positief kan omgaan met meertaligheid? De dvd Alaboemsasa?! is een goede leidraad.

Vormingspakket

Steeds vaker nemen anderstalige kinderen deel aan vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands. In het Nederlandstalige jeugdwerk in de Vlaamse Rand en Brussel spreken ze vaak meerdere talen. Toch is het handig om tijdens de activiteit een gemeenschappelijke communicatie- en instructietaal te hebben. Dat kan kliekjesvorming op basis van taal vermijden en geeft alle kinderen een veilig en betrokken gevoel. Een vormingspakket met begeleidende dvd en affiches met bruikbare tips ondersteunen jeugdwerkorganisaties in het omgaan met anderstaligen, op een positieve manier.

De dvd bevat beeldmateriaal van speelpleinen, jeugdbewegingen en taalstages.

Meer informatie vind je op de website van vzw 'de Rand'